Forside

Førstehjælpskurser udbydes atter igen.


Kursusvirksomheden genoptages efter Dansk Førstehjælpsråd og Sundhedsstyrelsen har lempet reglerne for kursusarktiviteter. Dette indbefatter dog nye krav for, hvordan kurserne afholdes:

Blandt kravene kan nævnes:
 - Højst 9 kursister på et kursus.
 - Minimum 4 m2 gulvareal pr. kursist.
 - Alle materialer skal sprittes af mellem hver kursist.
 - Til de praktiske øvelser inddeles kursisterne i faste grupper på tre personer.
 - Kursister, der er syge eller har syge personer i husstanden, kan ikke deltage. Det samme    gælder naturligvis instruktøren.Velkommen til Trauma 8

 

 

Trauma 8 udbyder forskellige førstehjælpskurser med primær fokus indenfor førstehjælp og behandling af tilskadekomne. Derudover tilbyder vi salg af forskellige produkter for hurtigt og effektivt at yde førstehjælp til akut syge eller tilskadekomne.

 

Produkterne Trauma 8 forhandler er af høj kvalitet. De er testet og anvendes af ambulanceberedskaber, redningsberedskabet, forsvaret og politiet - ikke kun i Danmark, men i hele verden.

 

Vores førstehjælpskurser er målrettet erhvervsområder og fritidsaktiviteter, så deltagere på kurserne får det maximale udbytte af det fagligt indhold og praktiske kompetencer. Vores kurser tager udgangspunkt i moderne læringsprincipper. Kursusholder har flere års erfaringsbaggrund i det Danske Redningsberedskab, hvilket betyder at alle kurser udføres med et højt fagligt niveau. 

 

Alle kurser afholdes jf. Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer og instruktørerne har alle praktisk erfaring og flere års erfaring som godkendt førstehjælpsinstruktør.

 

På Trauma 8´ hjemmeside kan du under hovedfanen finde udbuddet af kurser og produkter.

 

Trauma 8

Nørreled 12

8543 Hornslet

+45 2284 0550 

 info@trauma8.one

CVR nr. 37 22 55 76