Jagt

FØRSTEHJÆLP

Jagt 

Førstehjælpskurser udbydes atter igen.


Kursusvirksomheden genoptages efter Dansk Førstehjælpsråd og Sundhedsstyrelsen har lempet reglerne for kursusarktiviteter. Dette indbefatter dog nye krav for, hvordan kurserne afholdes:

Blandt kravene kan nævnes:
 - Højst 9 kursister på et kursus.
 - Minimum 4 m2 gulvareal pr. kursist.
 - Alle materialer skal sprittes af mellem hver kursist.
 - Til de praktiske øvelser inddeles kursisterne i faste grupper på tre personer.
 - Kursister, der er syge eller har syge personer i husstanden, kan ikke deltage. Det samme    gælder naturligvis instruktøren.Hands-ON førstehjælpskursus til dig, som går på jagt alene eller sammen med andre og ønsker praktiske førstehjælpsfærdigheder, der er særligt relevant for jagtulykker. Alt efter om kursisterne har jagthund eller ikke har, kan der vælges mellem to kurser, med jagthund eller uden jagthund.

 

Forudsætning for deltagelse

Ingen, men det anbefales at have jagttegn og erfaring med jagt.

 

Kursusindhold, førstehjælpskursus til Jægere: (3 timer)

  • Førstehjælp ved ulykker, mennesker
  • Førstehjælp ved blødninger, mennesker
  • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet, mennesker

 

Kursusindhold, førstehjælpskursus til Jagthunde: (2 timer)

  • Førstehjælp ved blødninger, hunde

  • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet, hunde
  • Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene og hjerte-lunge-redning, hunde


Dette kursus er særligt tilrettelagt for jægere på jagt. Kurset vil tage udgangspunkt i jagt på egen hånd og sammen med andre jægere med eller uden jagthunde.

 

På disse kurser lærer du at handle forsvarligt i en jagtulykke samt øver praktiske håndgreb og trænere med effektivt udstyr for en hurtigere og bedre behandling af livstruende og ikke livstruende skader.  

 


Bestilling af kursus, til afholdelse i en jagtforeneing

Disse kurser afholdes ved bestilling hos jer. Kurset afvikles med minimum 8 deltager dog max. 16 deltager pr. hold.

Kurserne kan også afvikles samlet med eller uden førstehjælp til jagthunde.


Bestil kurset kan ske via "kontaktfanen" eller via nedenstående kontaktoplysninger.


Introduktionsvideo om tourniquet

Trauma 8


Nørreled 12


8543 Hornslet

+45 2284 0550 


 info@trauma8.one


CVR nr. 37 22 55 76