Kontakt

Kontakt

 

Skriv venligst for uddybende spørgsmål eller for indhentning af tilbud på kurser.

Førstehjælpskurser udbydes atter igen.


Kursusvirksomheden genoptages efter Dansk Førstehjælpsråd og Sundhedsstyrelsen har lempet reglerne for kursusarktiviteter. Dette indbefatter dog nye krav for, hvordan kurserne afholdes:

Blandt kravene kan nævnes:
 - Højst 9 kursister på et kursus.
 - Minimum 4 m2 gulvareal pr. kursist.
 - Alle materialer skal sprittes af mellem hver kursist.
 - Til de praktiske øvelser inddeles kursisterne i faste grupper på tre personer.
 - Kursister, der er syge eller har syge personer i husstanden, kan ikke deltage. Det samme    gælder naturligvis instruktøren. 
 
 
 

Trauma 8


Nørreled 12


8543 Hornslet

+45 2284 0550 


 info@trauma8.one


CVR nr. 37 22 55 76