Træklatring

FØRSTEHJÆLP

Træklatring

Førstehjælpskurser udbydes atter igen.


Kursusvirksomheden genoptages efter Dansk Førstehjælpsråd og Sundhedsstyrelsen har lempet reglerne for kursusarktiviteter. Dette indbefatter dog nye krav for, hvordan kurserne afholdes:

Blandt kravene kan nævnes:
 - Højst 9 kursister på et kursus.
 - Minimum 4 m2 gulvareal pr. kursist.
 - Alle materialer skal sprittes af mellem hver kursist.
 - Til de praktiske øvelser inddeles kursisterne i faste grupper på tre personer.
 - Kursister, der er syge eller har syge personer i husstanden, kan ikke deltage. Det samme    gælder naturligvis instruktøren.Basiskursus

Kompetencegivende førstehjælpskursus til dig som ønsker at blive certificeret Træklatringsinstruktør under Dansk Træklatreforening og mangler et 8 timers førstehjælpskursus eller i øvrigt ønsker praktiske førstehjælpskompetencer til erhvervsklatre eller fritidsklatre.

 

Forudsætning for deltagelse

Minimum begynderkursus i træklatring eller uddannede erhvervsklatre.

 

Førstehjælpsbevis

Kurset afholdes jf. anbefalinger fra Dansk Træklatreforening og der udstedes et kompetencegivende bevis fra Dansk Førstehjælpsråd;

 

  • Førstehjælp ved hjertestop
  • Førstehjælp ved ulykker
  • Førstehjælp ved blødninger
  • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet
  • Førstehjælp ved temperaturpåvirkning

 

Under kurset vil der blive taget udgangspunkt i solo-klatring og træklatring i makkerpar. Kurset afvikles med høj deltager aktivitet og der vil blive fortaget flere praktiske øvelser i træerne og i skovbunden.

 

 

Bestilling af kursus, til afholdelse i en klatreforeneing eller skole


Dette kurses afholdes ved bestilling hos jer eller efter aftale. Kurset afvikles med minimum 9 deltager dog max. 9 deltager pr. hold.Bestil kurset kan ske via "kontaktfanen" eller via nedenstående kontaktoplysninger. 

Introduktionsvideo KONG INDY EVO

 

Introduktionsvideo om tourniquet

 

Trauma 8


Nørreled 12


8543 Hornslet

+45 2284 0550 


 info@trauma8.one


CVR nr. 37 22 55 76